Pro města a obce

Města a obce, ale i kraje a státní organizace řadíme do municipální oblasti. Pro tuto oblast nabízíme tyto důležité vzdělávací kurzy:

Všechny kurzy jsou zakončeny závěrečným testem, za jehož úspěšné zvládnutí náleží absolventovi certifikát. Tyto kurzy lze také zařadit do celoživotního vzdělávání úředníků.

Dalším kurzem, který lze u úředníků realizovat je i kurz Obchodní angličtiny - tam najdete podrobné informace o unikátní výukové metodě 3. generace.

Poskytování vzdělávání je jednou z důležitých priorit v municipálním sektoru. Vzdělávání umožňuje úředníkům dále se vyvíjet a profesně růst. Například ti, kteří zvládají organizaci svého času, jsou vyrovnanější, klidnější – a pak i jejich práce přináší více a kvalitněji vyřešené agendy. To se samozřejmě promítá i do vztahu občan – úředník.

Toto vzdělávání dospělých je velmi jednoduché a to i pro ty úředníky, kteří se svým počítačem tak trošku bojují.

V rámci tohoto systému připravujeme pro úředníky další kurzy – v brzké době budeme realizovat kurz Krizové řízení.

Partneři