Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je ostře sledovaná oblast, protože jejich prostřednictvím prochází velká část veřejných prostředků.

Cílem zákona o zadávání veřejných zakázek je vytvořit rovnováhu mezi volnou soutěží dodavatelů a zároveň transparentním výběrem té nejvýhodnější nabídky. Zároveň zákon zamezuje diskriminaci uchazečů o zakázku.

K porušování tohoto zákona ale dochází nejen kvůli nekalým úmyslům zadavatelů, ale mnohem častěji také z nevědomosti. Stále ale platí, že neznalost neomlouvá, proto jsou i tito hříšníci trestáni – a mnohdy trestem nejbolestivějším – odebráním dotace, ztrátou společenského kreditu apod.

Přitom zadávání veřejných zakázek je přísně kontrolováno nejen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. O tom, jak málo zadavatelé znají přesná pravidla veřejných zakázek, svědčí obrovský počet chyb, které dělají. Až 80 % veřejných zakázek má nedostatky a 10 % jich má takové chyby, které již zpětně nemohou opravit.

Jediným preventivním opatřením, aby k takovýmto chybám nedocházelo a veřejné zakázky byly zadávány v souladu se zákonem, je jen a pouze znalost zákona. Všechny osoby, které jsou zodpovědné za veřejné zakázky, by proto měly být důkladně proškoleny a otestovány.

Partneři